Komu pomáháme

Jsme rádi, že Vám můžeme pomoci

 • Malým a středním firmám, které nemají IT specialisty.
 • Firmám, které jsou nespokojeni se současnou správou IT a chtějí změnu.
 • Začínajícím firmám, které potřebují navrhnout řešení IT.
 • Firmám, které plánují modernizaci IT technologie a programového vybavení.
 • Každému, kdo chce využívat nejmodernější technologie pro efektivnější a pohodlnější práci.
 • Firmám, které potřebují zaškolit své uživatele a technický personál.

Co děláme

Děláme to, co nás baví

 • Zavádíme, inovujeme a spravujeme informační systémy.
 • Poskytujeme řešení pro využívání moderních technologií s důrazem na týmovou práci, efektivitu, dostupnost a flexibilitu.
 • Navrhujeme modernizaci zastaralé a pomalé technologie s ohledem na ochranu investic. Technologie musí být schopná přízpůsobit se změnám ve firmě.
 • V případě potíží se vzdáleně připojíme a vzniklou situaci vyřešíme.
 • V krizových situacích přijedeme a vždy najdeme řešení.
 • Pravidelně kontrolujeme stav technologie a tím předcházíme dlouhodobým výpadkům a finančním ztrátám.
 • Staráme se o zabezpečení dat šifrováním, zálohováním, archivací.
 • Učíme jak správně, bezpečně a efektivně využívat moderní technologie.
 • Provádíme procesní a bezpečnostní audity.
 • Bezpečně převádíme data napříč nejmodernější technologií.

Jak začínáme spolupracovat


Společně najdeme problém


Navrhneme nejlepší řešení


Realizujeme vybrané řešení


Dlouhodobě spolupracujeme

Co nejčastěji řešíme

Každý problém je pro nás výzvou

 • Převody dat mezi různými řešeními (G-suite, Office 365, MS exchange, iCloud) - pošta, kalendáře, kontakty a ostatní data.
 • Převody dat ze starých systémů na nové.
 • Pro týmovou práci nejsou zavedeny nové technologie a programové vybavení.
 • Systém plánování a organizování pracovních porad je zastaralý a málo efektivní - plně se nevyužívají moderní technologie.
 • Zakoupené programové vybavení se plně nevyužívá a proto se nedostavuje zvýšená produktivita a úspora času.
 • Není navržen plán zálohování a obnovy dat.
 • Data nejsou dostatečně zabezpečená.
 • Chybí kvalifikovaný IT pracovník, o IT se stará pověřená osoba.
 • Nespokojenost se současnou správou a technickou podporou.

Reference